Plány Nianticu na rok 2017

Před 3 dny jsme dozvěděli první verzi plánů Nianticu a už tu máme upřesnění při rozhovoru Hankeo.

Další chystanou změnou jsou gymy. Nefungují podle představ autorů. Dosud v podstatě dělali jen to co skutečně hořelo a nebyl čas na nějaké ladění hry. Chtějí více zapojit týmy a více je motivovat i odměnami.


Obchodování a PVP?

"How will it continue after the Arena update for 2017? “For the two releases that follow, we are pushing the most diverse features back and forth to define the final goals,” says Hanke. The developers at Niantic would think a lot about how players can trade monsters and fight against each other."

"Co bude následovat po aktualizaci Arena 2017?" Pro následující dvě vydání, které budou následovat, se snažíme prosadit nejrůznější funkce, které probíráme neustále tam a zpět, abychom definovali konečné cíle, řekl Hanke. Vývojáří Niantic, budou hodně přemýšlet nad tím, jak by hráči mohli obchodovat s pokémony a bojovat proti sobě navzájem.

Legendární pokémoni?

In addition, Niantic wants to finally deliver what many trainers have been waiting for since the first few weeks: the legendary Pokémon – Mewtwo, Mew and the three elemental birds assigned to the teams. “I can safely say we’ll see more of it this year,” says Hanke

Navíc chce Niantic konečně přijít s tím, na co již spousta trenérů od začátku netrpělivě čeká: legendární Pokémoni - Mewtwo, Mew a tři elementární ptáci, pro jednotlivé týmy. Mohu s jistotou říci, že v letošním roce, z toho uvidíme většinu.


Pokud ve vás převládla euforie a nedočkavost na tyto novinky buďte obezřetní. Vše řečené může dopadnout jinak než bychom si přáli a přitom toto prohlášení bude pravdivé. :)

Zdroj: wired.de

 
Copyright © 2016-2018 PokémonGoDEX.cz. Všechna práva vyhrazena..