Typu útoku: ohnivý

Typ útoku je nejdůležitejší údaj o pokémonovi, kterého berete do boje. Pokud se chcete připravit na boj, musíte zjistit jaký typ pokémona gym brání. V tabulce útoků najdete jaký útok bude efektivní. Zde se můžete podívat, který pokémon má právě ten správný útok. Lze zde tedy najít doporučení, kterým pokémonem zaútočit.

Nezapomeňte: Pokémoni mají i 3 různé útoky. Neznamená tedy, že zde uvedený útok u stejného pokémona má i váš! Pouze ho může mít.

Srovnání rychlých útoků (DPS)

Fire Spin ohn 12.73
92.6%
Fire Fang ohn 12.22
88.9%
Ember ohn 10.00
72.7%

Srovnání nabíjecích útoků (DPS)

Overheat ohn 40.00
88.9%
Fire Blast ohn 33.33
74.1%
Flamethrower ohn 31.82
70.7%
Heat Wave ohn 31.67
70.4%
Flame Burst ohn 26.92
59.8%
Fire Punch ohn 25.00
55.6%
Flame Wheel ohn 22.22
49.4%
Flame Charge ohn 18.42
40.9%

Uvedené hodnoty jsou tzv DPS. Damage per Second = poškození za sekundu tedy možná škoda způsobená za sekundu. Graf znázorňuje srovnání oproti nejlepším útokům v rámci všech pokémonů zvlášť za rychlé a nabíjecí útoky.

ohnivý útok
 
rychlý: Ember
 
 
rychlý: Fire Fang
 
 
rychlý: Fire Spin
 
 
nabíjecí: Fire Blast
 
 
nabíjecí: Fire Punch
 
 
nabíjecí: Flame Burst
 
 
nabíjecí: Flame Charge
 
 
nabíjecí: Flame Wheel
 
 
nabíjecí: Flamethrower
 
 
nabíjecí: Heat Wave
 
 
nabíjecí: Overheat
 
 

ohnivý útok je velmi efektivní např na

 
 

Je zobrazeno pouze prvních 18 nejsilnějších pokémonů, na které je tento útok velmi efektivní!

Copyright © 2016-2017 PokémonGoDEX.cz. Všechna práva vyhrazena.